Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obsługa wbudowanej kamery n114 N Obsługa wbudowanej kamery ❑ ❑ Zadrapanie lub zabrudzenie obszaru wokół wbudowanej kamery może spowodować, że obraz będzie niskiej jakości. Nie pozwól, aby na obiektyw wbudowanej kamery bezpośrednio padało światło słoneczne, niezależnie od tego, czy komputer jest włączony, czy nie. Może to spowodować awarię kamery.

Środki ostrożności > Obsługa dysków n115 N Obsługa dysków ❑ Odciski palców i kurz na powierzchni dysku mogą spowodować błędy odczytu. Dysk należy trzymać za krawędzie i otwór pośrodku, jak pokazano poniżej: ❑ Nie należy naklejać etykiet na dysk, ponieważ może to spowodować problemy z jego działaniem i doprowadzić do jego nieodwracalnego uszkodzenia.