Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Obsługa komputera n126 N Jak można zmienić ustawienie urządzeń startowych? Aby zmienić kolejność urządzeń startowych, można użyć jednej z funkcji BIOS-u. Wykonaj następujące czynności: 1 Włącz komputer i naciskaj klawisz F2, aż zniknie logo VAIO. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli nie pojawi się ten ekran, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać kolejność w sekcji Boot Priority, a następnie kliknij przycisk Enter. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać urządzenie, któremu chcesz nadać priorytet, a następnie kliknij przycisk Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Co zrobić, jeśli nie można uruchomić komputera ze stacji dyskietek USB podłączonej do komputera? Aby uruchomić komputer ze stacji dyskietek USB, należy zmienić ustawienie urządzeń startowych. Włącz komputer i naciskaj klawisz F11, aż zniknie logo VAIO.

Rozwiązywanie problemów > Aktualizacja i zabezpieczenia systemu n127 N Aktualizacja i zabezpieczenia systemu Jak znaleźć ważne aktualizacje dla komputera? Do wyszukiwania i instalowania na komputerze najnowszych aktualizacji służą następujące aplikacje: Windows Update i VAIO Update. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aktualizowanie komputera (strona 30). Jak zaplanować instalowanie aktualizacji systemu Windows na komputerze? Na komputerze został wstępnie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows. Najlepszym sposobem zabezpieczenia komputera przed zagrożeniami, takimi jak wirusy, jest regularne pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows. Aby pobrać aktualizacje systemu Windows należy wykonać następujące czynności: ! Komputer musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje. 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia. 3 Kliknij opcję Centrum akcji. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować automatyczną aktualizację systemu lub aktualizację na podstawie harmonogramu.