Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n132 N Wbudowana kamera Dlaczego w wizjerze nie widać obrazu lub też obraz jest niskiej jakości? ❑ ❑ ❑ Wbudowana kamera nie może być współużytkowana przez aplikacje. Wyłącz używaną w danym momencie aplikację przed uruchomieniem kolejnej. W przypadku modeli z aplikacją Media Gallery nie można zastosować innego programu do obsługi kamery, który pozwalałby na używanie wbudowanej kamery i jednoczesne korzystanie z funkcji gestów dostępnej w aplikacji Media Gallery. Podczas oglądania w wizjerze szybko poruszających się obiektów mogą być widoczne zakłócenia, np. poziome smugi. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu powyższych kroków, uruchom komputer ponownie. Dlaczego obraz wideo z wbudowanej kamery zostaje przerwany na kilka sekund? Obraz wideo z kamery może zostać przerwany na kilka sekund, jeśli: ❑ zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy zawierająca klawisz Fn; ❑ obciążenie procesora zostanie zwiększone. Jest to normalne i nie oznacza awarii. Dlaczego zrobione zdjęcia mają niską jakość? ❑ ❑ ❑ Obrazy zarejestrowane w świetle lampy fluoroscencyjnej mogą zawierać odbicia. Ciemna część zarejestrowanych obrazów może zawierać zakłócenia. Obszar wokół wbudowanej kamery jest zabrudzony. Oczyść osłonę. Patrz sekcja Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji (strona 109).

Rozwiązywanie problemów > Wbudowana kamera n133 N Co należy zrobić, jeśli w zarejestrowanych filmach występują przerwy obrazu lub dźwięku? ❑ ❑ ❑ Ustawienia efektów w oprogramowaniu mogą powodować przerwy obrazu. Dodatkowe informacje można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do oprogramowania. Komputer może nie być w stanie sprawnie obsłużyć wszystkich uruchomionych aplikacji. Wyłącz aplikacje, z których aktualnie nie korzystasz. Ten problem może wystąpić, jeśli komputer pracuje w trybie oszczędzania energii, co powoduje zmniejszenie wydajności procesora. Aby sprawdzić aktualny plan zasilania, patrz sekcja Wybieranie planu zasilania (strona 98). Co należy zrobić, jeśli występują przerwy przy odtwarzaniu filmów, gdy komputer jest zasilany z akumulatora? Akumulator jest na wyczerpaniu. Podłącz komputer do gniazdka sieciowego. Co należy zrobić, jeśli zarejestrowane obrazy migoczą? Ten problem występuje, jeśli korzystasz z kamery w świetle lampy jarzeniowej ze względu na niezgodność częstotliwości między lampą a migawką. Aby zmniejszyć miganie, zmień kierunek, w którym ustawiona jest kamera, lub zmniejsz jasność obrazu. W niektórych aplikacjach można ustawić odpowiednie wartości właściwości kamery (np. źródło światła, miganie itp.), co pozwala uniknąć migania.