Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n134 N Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie jest wyświetlana ikona VAIO Smart Network? ❑ Kliknij na pasek zadań i sprawdź, czy jest wyświetlana ikona VAIO Smart Network . ❑ Jeśli ikona VAIO Smart Network nie znajduje się na pasku zadań, kliknij kolejno opcje Start, Wszystkie programy i VAIO Smart Network, a następnie zmień ustawienia, aby wyświetlić ikonę na pasku zadań.

Rozwiązywanie problemów > Praca w sieci (sieć lokalna i bezprzewodowa sieć lokalna) n135 N Co należy zrobić, jeśli komputer nie może się połączyć z punktem dostępowym bezprzewodowej sieci lokalnej? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Możliwość połączenia zależy od odległości i przeszkód. Może być konieczne przeniesienie komputera z dala od przeszkód lub bliżej punktu dostępowego. Upewnij się, że został włączony przełącznik WIRELESS, a na komputerze świeci się wskaźnik WIRELESS. Upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony. Aby sprawdzić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania w sekcji Sieć i Internet. 3 Kliknij opcję Połącz z siecią, aby upewnić się, że został wybrany punkt dostępowy. Sprawdź, czy klucz szyfrowania jest prawidłowy. Upewnij się, że w sekcji Ustawienia karty sieci bezprzewodowej w oknie Opcje zasilania wybrana jest opcja Maksymalna wydajność. Wybór jakiejkolwiek innej opcji może spowodować trudności z nawiązaniem połączenia. Aby zmienić ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Panel sterowania. 2 Kliknij opcję System i zabezpieczenia i Opcje zasilania. 3 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu dla bieżącego planu zasilania. 4 Kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. 5 Kliknij dwukrotnie opcję Ustawienia karty sieci bezprzewodowej, a następnie Moduł oszczędzania energii. 6 Z listy rozwijanej wybierz opcję Maksymalna wydajność.