Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n140 N Czy można korzystać z urządzeń wyposażonych w funkcję BLUETOOTH na pokładzie samolotu? Komputer wyposażony w funkcję BLUETOOTH korzysta z pasma radiowego o częstotliwości 2,4 GHz. W niektórych miejscach, na przykład w szpitalach czy na pokładzie samolotu, mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące używania urządzeń BLUETOOTH w celu uniknięcia zakłóceń radiowych. Należy zapytać obsługę w danym miejscu, czy można korzystać z funkcji BLUETOOTH w komputerze. Dlaczego nie można korzystać z funkcji BLUETOOTH po zalogowaniu się do komputera z poziomu standardowego konta użytkownika (bez uprawnień administratora)? Funkcja BLUETOOTH może być niedostępna dla użytkowników ze standardowym kontem na komputerze. Należy zalogować się do komputera jako użytkownik z prawami administratora. Dlaczego nie można używać urządzeń BLUETOOTH po zmianie konta użytkownika? Jeśli zmienisz konto użytkownika bez wylogowania się z systemu, urządzenia BLUETOOTH nie będą działać. Należy wylogować się przed zalogowaniem do konta innego użytkownika. Aby wylogować się z systemu, należy kliknąć przycisk Start, a następnie strzałkę obok przycisku Zamknij i opcję Wyloguj. Dlaczego nie można użyć funkcji wymiany wizytówek z telefonem komórkowym? Funkcja wymiany wizytówek nie jest obsługiwana.

Rozwiązywanie problemów > Technologia BLUETOOTH n141 N Co należy zrobić, jeśli na pasku zadań nie ma ikony BLUETOOTH? ❑ Upewnij się, że w oknie VAIO Smart Network przełącznik obok pola BLUETOOTH jest ustawiony w pozycji On. ❑ Aby wyświetlić ikonę BLUETOOTH na pasku zadań, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij ikonę urządzenia BLUETOOTH prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Ustawienia Bluetooth. 3 Kliknij kartę Opcje i zaznacz pole wyboru Pokaż ikonę Bluetooth w obszarze powiadomień.