Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Urządzenia peryferyjne n162 N Urządzenia peryferyjne Co należy zrobić, jeśli nie można podłączyć urządzenia USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone i czy korzysta z własnego źródła zasilania (jeśli dotyczy to danego urządzenia). Jeśli na przykład używasz cyfrowego aparatu fotograficznego, sprawdź, czy jego akumulatory są naładowane. Jeśli korzystasz z drukarki, sprawdź, czy kabel zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego. Spróbuj użyć innego portu USB w komputerze. Sterownik może być przypisany do konkretnego portu, który został użyty przy pierwszym podłączeniu urządzenia. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z urządzeniem USB. Przed podłączeniem urządzenia może być konieczne zainstalowanie stosownego oprogramowania. Spróbuj podłączyć proste urządzenie wymagające niewielkiej mocy (np. mysz), aby sprawdzić, czy port USB działa. Koncentratory USB mogą spowodować, że urządzenie nie będzie działać, ze względu na nieprawidłowy rozkład mocy. Zaleca się podłączanie urządzeń bezpośrednio do komputera, bez użycia koncentratora.

Informacje dotyczące międzynarodowego programu ENERGY STAR(R) > n163 N Informacje dotyczące międzynarodowego programu ENERGY STAR(R) Następujące informacje odnoszą się jedynie do określonych produktów ENERGY STAR. Jako partner ENERGY STAR firma Sony potwierdziła, że ten produkt spełnia standardy ENERGY STAR w zakresie wydajności energetycznej. Międzynarodowy program dla wyposażenia biur ENERGY STAR (International ENERGY STAR Office Equipment Program) ma na celu promocję oszczędzania energii podczas korzystania z komputerów i wyposażenia biurowego. Program ten wspiera rozwój i rozpowszechnianie produktów wyposażonych w funkcje efektywnie zmniejszające zużycie energii. Szczegółowe informacje dotyczące programu ENERGY STAR można znaleźć w następujących witrynach: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Europa) Ten komputer został zaprojektowany zgodnie ze standardami ENERGY STAR i wyposażony w następujące ustawienia oszczędzające energię, stosowane w komputerach zasilanych sieciowo: ❑ Podświetlenie LCD jest wyłączane automatycznie po nie więcej niż 15 minutach braku aktywności. ❑ Komputer automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po nie więcej niż 30 minutach braku aktywności. Należy nacisnąć dowolny klawisz, by przywrócić komputer do trybu normalnego.