Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Utrzymywanie optymalnego działania komputera n 32 N Używanie aplikacji VAIO Care Za pomocą narzędzia VAIO Care można regularnie przeprowadzać testy i korekty wydajności komputera w celu utrzymywania jej na najwyższym poziomie. Z narzędzia VAIO Care należy korzystać przy każdorazowym wystąpieniu problemu z komputerem. VAIO Care dostarczy środków odpowiednich do usunięcia nieprawidłowości. Jak uruchomić program VAIO Care ❑ ❑ W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST: Naciśnij przycisk ASSIST, gdy komputer jest włączony. W przypadku modeli bez przycisku ASSIST: Kliknij kolejno pozycje Start, Wszystkie programy i VAIO Care. ! Nie należy naciskać przycisku ASSIST, gdy komputer znajduje się w trybie hibernacji. ✍ Więcej informacji na ten temat znajduje się w pliku pomocy dołączonym do narzędzia VAIO Care. W przypadku modeli z przyciskiem ASSIST naciśnięcie go, gdy komputer jest wyłączony, spowoduje uruchomienie programu VAIO Care — Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue). Służy on do przywracania prawidłowego działania komputera w sytuacjach awaryjnych, np. gdy nie uruchamia się system Windows.

Używanie komputera VAIO > n 33 N Używanie komputera VAIO W tej sekcji opisano, jak najefektywniej korzystać z komputera VAIO. ❑ Używanie klawiatury (strona 34) ❑ Używanie tabliczki dotykowej (strona 37) ❑ Używanie przycisków specjalnych (strona 39) ❑ Korzystanie z funkcji Szybki dostęp do Internetu (strona 40) ❑ Używanie wbudowanej kamery (strona 42) ❑ Używanie napędu optycznego (strona 43) ❑ Używanie kart pamięci „Memory Stick” (strona 51) ❑ Korzystanie z innych modułów/kart pamięci (strona 58) ❑ Korzystanie z Internetu (strona 62) ❑ Korzystanie z sieci lokalnej (LAN) (strona 63) ❑ Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej (strona 64) ❑ Używanie funkcji BLUETOOTH (strona 69)