Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 48 N Uwagi dotyczące kodów regionów Kody regionów umieszczone na dyskach lub ich opakowaniu wskazują, w jakim regionie i za pomocą jakiego odtwarzacza można odtworzyć dysk. Jeśli podany kod regionu ma postać „all” (Wszystkie), taki dysk można odtwarzać w większości regionów świata. Jeśli kod regionu miejsca zamieszkania użytkownika różni się od kodu regionu podanego na dysku, nie może odtworzyć takiego dysku na komputerze. Kod regionu swojego miejsca zamieszkania można sprawdzić w poniższej tabeli. Miejsce zamieszkania Kod regionu Miejsce zamieszkania Kod regionu Miejsce zamieszkania Kod regionu Afryka 5 Arabia Saudyjska* 2 Australia* 4 Chiny 6 Europa 2 Filipiny* 3 Hongkong* 3 Indie* 5 Indonezja* 3 Japonia* 2 Korea 3 Kuwejt* 2 Malezja* 3 Nowa Zelandia* 4 Republika Południowej Afryki* 2 Rosja 5 Singapur* 3 Tajlandia* 3 Tajwan 3 Wietnam 3 Zjednoczone Emiraty Arabskie* 2 * Kod regionu nie jest przypisany domyślnie napędowi optycznemu komputera.

Używanie komputera VAIO > Używanie napędu optycznego n 49 N W przypadku pierwszego odtwarzania dysku DVD-Video na komputerze należy przed włożeniem dysku wykonać następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start i wybierz opcję Komputer. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu optycznego i wybierz opcję Właściwości. 3 Kliknij kartę Sprzęt. 4 Wybierz swój napęd optyczny na liście Wszystkie dyski i kliknij przycisk Właściwości. 5 Kliknij zakładkę Region DVD. 6 Wybierz na liście odpowiedni region i kliknij przycisk OK. ! Kod regionu można zmienić tylko określoną liczbę razy. Po jej przekroczeniu kod regionu napędu zostaje przypisany na stałe i nie można go już zmienić. Zmiana konfiguracji komputera nie spowoduje wyzerowania tej liczby. Wszelkie problemy spowodowane przez zmianę ustawień kodu regionu napędu nie są objęte gwarancją.