Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 64 N Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) umożliwia przyłączenie komputera do sieci bez użycia przewodów. Sieć WLAN korzysta ze standardów IEEE 802.11a/b/g/n, które określają działanie stosowanej technologii. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. Standard WLAN Pasmo częstotliwości Uwagi IEEE 802.11a 5 GHz Dostępne tylko w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz W przypadku modeli zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo 2,4 GHz.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci lokalnej n 65 N Uwagi dotyczące używania funkcji WLAN Uwagi ogólne dotyczące używania funkcji WLAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną liczbą kanałów). Standardy IEEE 802.11a oraz IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach pozbawionych punktu dostępowego (ad-hoc). Pasmo radiowe 2,4 GHz, w którym pracują urządzenia WLAN, jest też używane przez inne urządzenia. Mimo że urządzenia WLAN są wyposażone w technologie redukujące zakłócenia z innych źródeł wykorzystujących to samo pasmo, zakłócenia te mogą spowodować zmniejszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączeń. Szybkość i zasięg przesyłania danych może się różnić w zależności od następujących warunków: ❑ odległości między komunikującymi się urządzeniami; ❑ obecności przeszkód między urządzeniami; ❑ konfiguracji urządzeń; ❑ warunków rozchodzenia się fal radiowych; ❑ ukształtowania otoczenia, występowania ścian i materiału, z jakiego są wykonane; ❑ używanego oprogramowania. Komunikacja może być przerwana ze względu na warunki radiowe. Faktyczna szybkość komunikacji może być mniejsza niż wyświetlana na ekranie komputera. Używanie w tej samej sieci bezprzewodowej urządzeń WLAN pracujących w odmiennych standardach może spowodować zmniejszenie szybkości komunikacji ze względu na zakłócenia radiowe. Z tego powodu konstrukcja urządzeń WLAN przewiduje obniżanie prędkości transmisji, aby zapewnić komunikację z innymi urządzeniami, które pracują w tym samym paśmie, ale z wykorzystaniem innego standardu. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.