Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Korzystanie z urządzeń

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 80 N Odtwarzanie dysków Blu-ray 3D Disc Niektóre funkcje i opcje mogą być niedostępne w zakupionym komputerze. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych. W przypadku modeli z napędem Blu-ray Disc można odtwarzać dyski Blu-ray 3D Disc i wyświetlać obrazy 3D na dostosowanym do tego ekranie, np. na telewizorze 3D, podłączając komputer do ekranu za pomocą kabla HDMI. ! Pamiętaj, by podczas oglądania obrazów 3D stosować się do instrukcji zawartych w podręcznikach dołączonych do komputera VAIO. Pamiętaj, aby przy wyświetlaniu obrazów 3D używać okularów 3D zalecanych przez producenta telewizora. ✍ Szczegółowe informacje na temat funkcji 3D można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem 3D. 1 Wykonaj czynności podane w sekcji Jak podłączyć telewizor do komputera (strona 79), aby połączyć telewizor 3D z komputerem za pomocą kabla HDMI i wprowadzić w nim odpowiednie ustawienia. ✍ W przypadku modeli wyposażonych tylko w jeden układ graficzny (AMD Radeon Graphics lub Intel HD Graphics) pomiń punkt 2 i przejdź od razu do punktu 3. 2 W przypadku modeli z systemem Dynamic Hybrid Graphics System, zawierającym układy graficzne AMD Radeon Graphics i Intel HD Graphics, przełącz w programie PowerDVD BD tryb wydajności na Oszczędzanie energii (Power Saving). ✍ Więcej informacji na temat przełączania trybu wydajności można znaleźć w sekcji Wybór trybów wydajności (strona 90). 3 Aby zmienić wyjście sygnału wideo na ekran zewnętrzny, naciśnij kombinację klawiszy Fn+F7. 4 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, CyberLink PowerDVD BD i CyberLink PowerDVD BD.

Korzystanie z urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n 81 N 5 Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna programu PowerDVD BD, włącz funkcję 3D i kliknij przycisk Automatyczne wykrywanie (Auto Detect). ✍ Możesz zmienić rozdzielczość ekranu komputera. W tym celu kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna programu PowerDVD BD, a następnie kliknij pozycję menu odpowiadającą zmianie rozdzielczości ekranu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy dołączonym do programu PowerDVD BD. 6 Włóż dysk Blu-ray 3D Disc do napędu dysków optycznych.