Views
9 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Wybór trybów wydajności n 90 N Wybór trybów wydajności Niektóre funkcje i opcje omówione w tej sekcji mogą być niedostępne w zakupionym komputerze. W przypadku modeli z systemem Dynamic Hybrid Graphics System, zawierającym układy graficzne AMD Radeon Graphics i Intel HD Graphics, komputer automatycznie przełącza kartę graficzną w celu zapewnienia optymalnej wydajności, dostosowanej do uruchomionego oprogramowania. Aby zmienić tryb wydajności dla określonych aplikacji, np. narzędzi do edycji obrazów i materiałów wideo, należy ręcznie wybrać tryb dla każdej z nich, wykonując poniższe czynności. ✍ Aby odtwarzać dyski Blu-ray Disc w przypadku modeli z systemem Dynamic Hybrid Graphics System, przełącz w programie PowerDVD BD tryb wydajności na Oszczędzanie energii (Power Saving). Wybieranie trybu wydajności 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Konfiguruj przełączanie grafiki (Configure Switchable Graphics). Pojawi się okno wyboru wydajności. 2 Aby wybrać tryb wydajności, kliknij przycisk umieszczony obok odpowiedniej aplikacji.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n 91 N Ustawianie hasła Określając hasło, można zabezpieczyć komputer przed dostępem osób niepowołanych. Hasło musi zostać wprowadzone przy każdym włączeniu komputera oraz zawsze, ilekroć komputer powraca do trybu normalnego z trybu uśpienia lub hibernacji. ! Nie zapomnij hasła. Hasło można zanotować na kartce i schować w bezpiecznym miejscu. Typ hasła Hasło startowe Opis Za pomocą funkcji BIOS-u można ustawić hasła dwóch typów: - Hasło komputera: Pozwala użytkownikom mającym prawa administratora komputera zmieniać wszystkie opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. - Hasło użytkownika: Pozwala zwykłym użytkownikom zmieniać niektóre opcje na ekranie konfiguracji BIOS-u, a także umożliwia uruchomienie komputera. Aby ustawić hasło użytkownika, należy najpierw ustawić hasło komputera. ✍ Ekran do wprowadzania hasła startowego pojawia się po uruchomieniu komputera i wyświetleniu logo VAIO. ! W razie zapomnienia hasła do komputera konieczne jest jego odpłatne zresetowanie. W celu zresetowania hasła należy się zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Aby znaleźć najbliższy punkt serwisowy lub przedstawicielstwo firmy, zobacz sekcję Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). Hasło użytkownika można zresetować na ekranie konfiguracji BIOS-u, podając hasło komputera. Hasło systemu Windows Pozwala użytkownikom logować się w komputerze i chronić każde konto użytkownika odrębnym hasłem. ✍ Po wybraniu konta użytkownika pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie hasła systemu Windows.