Views
3 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > n 10 N

Komma igång > n 10 N Komma igång I det här avsnittet beskrivs hur du börjar använda din VAIO-dator. ! Anslut inte någon maskinvara som inte medföljde datorn innan du startar datorn för första gången. När du är klar ansluter du en enhet (till exempel en skrivare, en extern hårddisk eller en skanner) åt gången enligt tillverkarens anvisningar. ❑ Hitta kontroller och portar (sidan 11) ❑ Om indikatorlamporna (sidan 16) ❑ Ansluta datorn till en strömkälla (sidan 17) ❑ Använda batteriet (sidan 19) ❑ Stänga av datorn på ett säkert sätt (sidan 26) ❑ Använda energisparlägen (sidan 27) ❑ Hålla datorn i optimalt skick (sidan 30)

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 11 N Hitta kontroller och portar Ta dig tid att identifiera de kontroller och portar som visas på följande sidor. ! Din dator kan se annorlunda ut än dem som visas i handbokens illustrationer, vilket beror på att den finns i flera varianter. Framsida A Inbyggd kamera (sidan 41) B Indikator för inbyggd kamera (sidan 16) C Inbyggd mikrofon (mono) D LCD-skärm (sidan 111) E Inbyggda högtalare (stereo) F Numeriskt tangentbord * Med det numeriska tangentbordet kan du skriva siffror eller utföra enkla matematiska beräkningar. G Tangentbord (sidan 34) H Vänster knapp (sidan 37) I Höger knapp (sidan 37) J Pekplatta (sidan 37) * Finns bara på vissa modeller.