Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda elnätet som strömkälla n112 N Använda elnätet som strömkälla ❑ ❑ ❑ Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda kameran n113 N Sköta den inbyggda kameran ❑ ❑ Undvik att repa eller smutsa ned den inbyggda kameran och området kring den eftersom detta kan ge bilder av dålig kvalitet. Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om datorn är på eller inte, eftersom detta kan påverka kamerans funktioner.