Views
4 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera skivor n114 N Hantera skivor ❑ Fingeravtryck och damm på skivans yta kan orsaka läsfel. Se till att hålla skivan i kanterna och hålet i mitten enligt figuren: ❑ Fäst aldrig självhäftande etiketter på skivorna. Det kan påverka skivornas funktion och göra dem obrukbara för all framtid.

Försiktighetsåtgärder > Använda batteriet n115 N Använda batteriet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer. Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid. Ladda inte batteriet på något annat sätt än det som anges i den här bruksanvisningen eller som skriftligen anges av Sony. När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över. Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen. Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet.