Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n120 N Användning av datorn Vad ska jag göra om datorn inte startar? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser. Kontrollera att batteriet är rätt isatt och laddat. Koppla ur alla anslutna USB-enheter (om det finns några) och starta sedan om datorn. Ta bort eventuella extra minnesmoduler som du har installerat efter inköpet och starta sedan om datorn. Om datorn är ansluten till en sladdosa med flera uttag eller en enhet för avbrottsfri kraft (UPS), kontrollera att dessa är anslutna till en strömkälla och påslagna. Om du använder en extern bildskärm, kontrollera att den är ansluten till en strömkälla och påslagen. Kontrollera att kontrollerna för ljusstyrka och kontrast är rätt inställda. Läs bildskärmens bruksanvisning om du vill ha mer information. Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Om detta inträffar, använd inte datorn på minst en timme. Kontrollera att endast den medföljande Sony-nätadaptern används. Av säkerhetsskäl ska du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptrar från Sony, som levereras med VAIO-datorn.

Felsökning > Användning av datorn n121 N Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen? ❑ ❑ Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av ❑ och på Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.