Views
4 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Systemuppdatering/Säkerhet n126 N Systemuppdatering/Säkerhet Hur hittar jag viktiga uppdateringar till datorn? Du kan hitta och installera de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av programmen: Windows Update och VAIO Update. Se Uppdatera datorn (sidan 30) om du vill ha mer information. Hur schemalägger jag installationen av Windows-uppdateringar på datorn? Operativsystemet Microsoft Windows är förinstallerat på datorn. Det bästa sättet att skydda datorn mot säkerhetshot, t.ex. virus, är att regelbundet hämta och installera de senaste Windows-uppdateringarna. Du kan få viktiga Windows-uppdateringar på följande sätt: ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet. 3 Klicka på Åtgärdscenter. 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in automatiska eller schemalagda uppdateringar.

Felsökning > Återställning/Återställningsmedia n127 N Återställning/Återställningsmedia Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsmedia med VAIO Care (sidan 32). Medierna används för att återställa datorn till standardinställningarna från fabriken. ! Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej). Mer information finns i vår Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide. Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken? Det finns två sätt att återställa datorn: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Mer information finns i vår Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide. Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna? Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care (sidan 32). Mer information finns i hjälpen till VAIO Care. Hur kontrollerar jag volymen i återställningsområdet? Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera volymen i återställningsområdet: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret. Volymen i återställningsområdet och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.