Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Den

Felsökning > Den inbyggda kameran n132 N Vad ska jag göra om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott? ❑ ❑ ❑ Effektinställningarna i programmet kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen som ingår i programvaran. Fler program kanske körs än vad datorn klarar av. Avsluta de program som du inte använder. Det här problemet kan uppstå när datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket sänker processorprestanda. Information om hur du kontrollerar energischemat finns i Välja energialternativ (sidan 97). Vad ska jag göra om det försvinner bildrutor under filmuppspelning när datorn körs på batteriet? Strömmen i batteriet håller på att ta slut. Anslut datorn till ett nätuttag. Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar? Det här problemet inträffar när du använder kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer. Ändra kamerans riktning eller kamerabildernas ljusstyrka för att minska flimret. I vissa program kan du ta bort flimmer genom att ange ett lämpligt värde för någon av kamerans egenskaper (t.ex. ljuskälla och flimmer).

Felsökning > Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) n133 N Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) Vad ska jag göra om ikonen VAIO Smart Network inte visas i Aktivitetsfältet? ❑ Klicka på i Aktivitetsfältet och kontrollera om ikonen VAIO Smart Network visas. ❑ Om ikonen VAIO Smart Network inte visas i Aktivitetsfältet klickar du på Start, Alla program och VAIO Smart Network och ändrar sedan inställningen för att visa ikonen i Aktivitetsfältet.