Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Nätverk

Felsökning > Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) n134 N Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser. Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. Gör så här för att kontrollera inställningarna: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet. 3 Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald. Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt. Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och säkerhet och Energialternativ. 3 Klicka på Ändra schemainställningar för det aktuella energischemat. 4 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 5 Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge. 6 Markera Hög prestanda i listrutan.

Felsökning > Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) n135 N Vad ska jag göra om jag inte kan ansluta till Internet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera åtkomstpunktinställningarna. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Kontrollera att datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att datorn är korrekt konfigurerad för åtkomst till Internet. Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 134) om du vill ändra inställningarna. Varför går dataöverföringen långsamt? ❑ ❑ ❑ ❑ Överföringshastigheten för trådlösa LAN påverkas av avståndet och hinder mellan enheter och åtkomstpunkter. Andra påverkande faktorer är enhetens konfiguration, radioförhållanden och programkompatibilitet. För att uppnå maximal överföringshastighet bör du flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Om du använder en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan enheten tillfälligt vara överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten. Om åtkomstpunkten störs av andra åtkomstpunkter, byt kanal för åtkomstpunkten. Mer information om detta finns i bruksanvisningen som följde med åtkomstpunkten. Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Följ anvisningarna i Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? (sidan 134) om du vill ändra inställningarna.