Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n144 N Varför går det inte att bränna information på Blu-ray Disc-media? ❑ ❑ Kontrollera att den optiska skivenheten stöder skrivningsfunktionen för Blu-ray Disc. BD-R-skivor är inte återskrivningsbara. Du kan inte lägga till eller radera data på BD-R-skivor. Vad ska jag göra om min externa optiska skivenhet inte fungerar som den ska? Se till att den externa optiska skivenheten är ansluten till en strömkälla och till USB-porten på datorn. Om den optiska skivenheten inte är ansluten kan det hända att den inte fungerar som den ska.

Felsökning > Bildskärm n145 N Bildskärm Varför blir skärmen svart? ❑ ❑ ❑ ❑ Skärmen blir svart om datorn inte får någon ström eller om den försätts i ett energisparläge (vänteläge eller viloläge). Om datorn är i skärmvänteläge kan du återställa den till normalläge genom att trycka på valfri tangent. Se Använda energisparlägen (sidan 27) om du vill ha mer information. Kontrollera att datorn är ordentligt ansluten till en strömkälla, att du slagit på den samt att strömindikatorn lyser. Om datorn körs på batteriet kontrollerar du att batteriet är rätt isatt och ordentligt uppladdat. Se Använda batteriet (sidan 19) om du vill ha mer information. Om du har valt den externa skärmen som visningsskärm kan du använda tangentkombinationen Fn+F7. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om du vill ha mer information.