Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Pekplatta

Felsökning > Pekplatta n154 N Pekplatta Vad ska jag göra om pekplattan inte fungerar? ❑ Du kanske har inaktiverat pekplattan. Aktivera den igen genom att trycka på Fn+F1. Se Använda pekplattan (sidan 37). ❑ Se till att ingen mus är ansluten till datorn. ❑ Om markören inte rör sig när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. ❑ Om Alt+F4-tangenterna inte fungerar trycker du en gång på Windows-tangenten och sedan på ,-tangenten flera gånger. Välj Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på Ctrl+Alt+Delete, väljer pilen bredvid knappen Stäng av genom att trycka på m och ,. Tryck på Enter och välj sedan Starta om genom att trycka på M eller m och tryck på Enter för att starta om datorn. ❑ Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Felsökning > Tangentbord n155 N Tangentbord Vad ska jag göra om tangentbordskonfigurationen är fel? Datorns språklayout för tangentbordet finns angiven på klistermärket på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows, kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Ändra tangentbordskonfigurationen så här: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Klocka, språk och nationella inställningar och sedan på Byt tangentbord eller andra indatametoder under Nationella inställningar och språkinställningar. 3 Klicka på Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk. 4 Ändra inställningarna enligt önskemål. Vad ska jag göra om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet? Om du inte kan skriva U, I, O, P, J, K, L, M och så vidare, kanske tangenten Num Lk är aktiverad. Kontrollera att Num locklampan är släckt. Om Num lock-lampan är tänd trycker du på tangenterna Fn+Num Lk för att släcka den innan du skriver dessa tecken. Vad ska jag göra om jag inte kan ange siffror på det numeriska tangentbordet? Om du inte kan använda det numeriska tangentbordet kanske Num Lk inte är aktiverat. Kontrollera om indikatorlampan för Num lock är släckt. Om indikatorlampan är släckt trycker du på tangenten Num Lk eller tangenterna Fn+Num Lk för att aktivera den innan du anger siffror.