Views
2 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Disketter

Felsökning > Disketter n156 N Disketter Varför visas inte ikonen Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media i Aktivitetsfältet när enheten är ansluten? Datorn känner inte igen diskettenheten. Kontrollera först att USB-kabeln är ordentligt ansluten till USB-porten. Om du måste trycka fast kontakten, vänta några sekunder så att datorn hinner känna av enheten. Om ikonen ändå inte visas, gör så här: 1 Stäng alla program som använder diskettenheten. 2 Vänta tills indikatorlampan på diskettenheten släcks. 3 Ta ut disketten genom att trycka på utmatningsknappen och koppla sedan bort USB-diskettenheten från datorn. 4 Anslut diskettenheten igen genom att ansluta USB-kabeln till USB-porten. 5 Starta om datorn genom att klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om. Vad ska jag göra om det inte går att skriva data på en diskett? ❑ ❑ Kontrollera att disketten är ordentligt isatt i enheten. Om den är ordentligt isatt och du ändå inte kan skriva några data på den, kan disketten vara full eller skrivskyddad. Du kan antingen använda en diskett som inte är skrivskyddad eller inaktivera skrivskyddsfunktionen.

Felsökning > Ljud/video n157 N Ljud/video Hur stänger jag av Windows startljud? Gör så här om du vill stänga av Windows startljud: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 4 På fliken Ljud avmarkerar du kryssrutan Spela upp Windows uppstartsljud. 5 Klicka på OK. Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till en port, t.ex. USB-porten, HDMI-utporten, porten för optiska utdata eller hörlursuttaget, måste du ändra enhet för utgående ljud. 1 Avsluta alla program som är öppna. 2 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 3 Klicka på Maskinvara och ljud. 4 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 5 På fliken Uppspelning väljer du önskad enhet för utgående ljud och klickar sedan på Standard.