Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hålla

Komma igång > Hålla datorn i optimalt skick n 30 N Hålla datorn i optimalt skick Uppdatera datorn Var noggrann med att uppdatera VAIO-datorn med följande program för att förbättra datorns effektivitet, säkerhet och funktion. Programmet VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på datorn. ❑ Windows Update Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen. ❑ VAIO Update 5 Klicka på Start, Alla program och VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.

Komma igång > Hålla datorn i optimalt skick n 31 N Använda antivirusprogrammet för datorn Skydda datorn mot datorvirus genom att använda antivirusprogrammet. Du kan uppdatera antivirusprogrammet med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusprogrammet letar du reda på det antivirusprogram som har installerats på datorn genom att följa anvisningarna nedan. ❑ ❑ ❑ ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar. Trend Micro: 1 Klicka på Start, Alla program, Trend Micro Titanium Maximum Security och Trend Micro Titanium Maximum Security. 2 Följ instruktionerna på skärmen. McAfee: 1 Klicka på Start, Alla program, McAfee och McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection. 2 Följ instruktionerna på skärmen. Norton Internet Security: 1 Klicka på Start, Alla program, Norton Internet Security och LiveUpdate eller Norton Internet Security. 2 Följ instruktionerna på skärmen. ✍ Mer information finns i hjälpen till programvaran. ! Den faktiska processen kan vara en annan än den som beskrivs ovan beroende på vilken version av programvaran som har installerats på datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.