Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 36 N Ändra inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns i din dator. Om datorn är försedd med ett tangenbord med bakgrundsbelysning kan du ställa in tangentbordsbelysningen så att den automatiskt sätts på och av beroende på omgivande ljusstyrka. Dessutom kan du ställa in att tangentbordets bakgrundsbelysning ska stängas av efter en viss tids inaktivitet för tangenbordsfunktionerna. Så här ändrar du inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning 1 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 2 Klicka på Keyboard and Mouse och Backlit Keyboard. ✍ Omgivande ljusstyrka mäts med omgivningsljussensorn. Om omgivningsljussensorn blockeras kan det hända att tangentbordets bakgrundsbelysning sätts på.

Använda din VAIO-dator > Använda pekplattan n 37 N Använda pekplattan Med hjälp av pekplattan kan du peka på, markera, dra och rulla bland objekt på skärmen. Åtgärd Beskrivning Peka För ett finger över pekplattan (1) för att placera pekaren (2) på ett objekt. Klicka Tryck en gång på vänster knapp (3). Dubbelklicka Tryck på vänster knapp två gånger i rad. Högerklicka Tryck en gång på höger knapp (4). I många program visas en snabbmeny. Dra Håll vänster knapp nedtryckt och för ett finger över pekplattan. Rulla För fingret längs pekplattans högerkant för att rulla vertikalt. För fingret längs den nedre kanten för att rulla i sidled. När vertikal eller horisontal rullning är påbörjad kan du flytta fingret i cirklar på pekplattan för att fortsätta rulla utan att lyfta fingret från pekplattan (rullningsfunktionen är endast tillgänglig i program som stöder funktionen för rullning med pekplatta). Snärta För två fingrar linjärt i en snabb rörelse på pekplattan. I webbläsare eller bildvisare kan du snärta vänster för att gå tillbaka eller höger för att gå framåt. Nypa I vissa program kan du nypa på pekplattan med två fingrar för att zooma. Gör en öppnande nyprörelse för att zooma in och en stängd nyprörelse för att zooma ut. ✍ Du kan aktivera/inaktivera pekplattan genom att trycka på tangenterna Fn+F1. Du kan också ändra inställningarna för pekplattan via VAIO Control Center. ! Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet.