Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > n 74 N Använda kringutrustning VAIO-datorns olika anslutningsportar kan användas för att ge den fler funktioner. ❑ Ansluta externa högtalare eller hörlurar (sidan 75) ❑ Ansluta en extern bildskärm (sidan 76) ❑ Välja visningslägen (sidan 82) ❑ Använda funktionen för flera bildskärmar (sidan 83) ❑ Ansluta en extern mikrofon (sidan 85) ❑ Ansluta en USB-enhet (sidan 86)

Använda kringutrustning > Ansluta externa högtalare eller hörlurar n 75 N Ansluta externa högtalare eller hörlurar Du kan ansluta externa ljudenheter (medföljer ej) som högtalare eller hörlurar till datorn. Så här ansluter du externa högtalare ✍ Kontrollera att högtalarna är avsedda för att användas med datorer. ! Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem. Anslut de externa högtalarna (1) till datorns hörlursuttag (2) i med en högtalarkabel (3) (medföljer ej).