Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 78 N Ansluta en TV till en HDMI-inport Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn. Så här ansluter du en TV till datorn ! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utport (3) och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar. ✍ Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning. HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 79 N Så här spelar du upp Blu-ray 3D Disc-media Vissa funktioner och alternativ kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. På modeller som har Blu-ray Disc-enhet kan du spela upp Blu-ray 3D Disc-media och visa 3D-bilder på en 3D-kompatibel skärm, t.ex. en 3D-TV, genom att ansluta skärmen till datorn via en HDMI-kabel. ! Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som följde med din VAIO-dator när du visar 3D-bilder. Använd de 3D-glasögon som TV-tillverkaren rekommenderar när du tittar på 3D-bilder. ✍ I handboken som medföljde 3D-TV:n finns mer information om 3D-funktionen. 1 Följ anvisningarna i Så här ansluter du en TV till datorn (sidan 78) om du vill ansluta din 3D-TV till datorn med en HDMI-kabel och konfigurera TV-konfigurationssystemet. ✍ Hoppa över steg 2 och gå till steg 3 om du har en model med endast AMD Radeon Graphics eller Intel HD Graphics. 2 Växla prestandaläge på PowerDVD BD till Energibesparing (Power Saving) på modeller med Dynamic Hybrid Graphics System (både AMD Radeon Graphics och Intel HD Graphics). ✍ Se Välja prestandalägen (sidan 89) för mer information om hur du väljer prestandaläge. 3 Tryck på Fn+F7 för att ange en extern skärm som visningsskärm. 4 Klicka på Start, Alla program, CyberLink PowerDVD BD och CyberLink PowerDVD BD.