Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 80 N 5 Klicka på , som finns längst ned till höger i fönstret PowerDVD BD, aktivera 3D-funktionen och klicka på Auto Detect. ✍ Du kan ändra skärmupplösningen på datorn. Klicka på , som finns längst ned till höger i fönstret PowerDVD BD, och menyobjektet för att ändra skärmupplösningen. Mer information finns i hjälpen till PowerDVD BD. 6 Sätt i Blu-ray 3D Disc-mediet i den optiska skivenheten.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 81 N Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV Du kan ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning. ! Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn. För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 157). 1 Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången. 2 Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången. 3 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och andra änden till HDMI-utporten på datorn. ✍ Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 148) om du vill ha mer information. När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna.