Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Välja visningslägen n 82 N Välja visningslägen När datorn har en extern bildskärm ansluten går det att välja antingen datorns skärm eller den anslutna skärmen som huvudskärm. ✍ Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorskärmen och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern bildskärm eller projektor du använder. Slå på den externa bildskärmen innan du slår på datorn. Så här väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Se Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 34) om du vill ha mer information. Så här väljer du visningsläge från bildskärmsinställningarna 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka i listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.

Använda kringutrustning > Använda funktionen för flera bildskärmar n 83 N Använda funktionen för flera bildskärmar Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar. Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till datorn kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord. Du kan flytta markören från den ena bildskärmen till den andra. På så sätt kan du dra objekt, som ett öppet programfönster eller ett verktygsfält, från den ena skärmen till den andra.