Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 94 N Ställa in Windows-lösenordet Så här ställer du in Windows-lösenordet 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton. 3 Klicka på Användarkonton. 4 Klicka på Skapa ett lösenord för ditt konto under Gör ändringar i ditt användarkonto. 5 Ange lösenordet för ditt konto i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. 6 Klicka på Skapa lösenord. ✍ Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support. Så här ändrar du Windows-lösenordet 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton. 3 Klicka på Användarkonton. 4 Klicka på Ändra ditt lösenord. 5 Ange aktuellt lösenord i fältet Aktuellt lösenord. 6 Ange det nya lösenordet i fälten Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. 7 Klicka på Ändra lösenord.

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 95 N Så här tar du bort Windows-lösenordet 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Användarkonton och barnspärr eller Användarkonton. 3 Klicka på Användarkonton. 4 Klicka på Ta bort lösenord. 5 Ange det aktuella lösenordet som du vill ta bort i fältet Aktuellt lösenord. 6 Klicka på Ta bort lösenord.