Views
1 month ago

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Slovénien

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Slovénien

Napišite

Napišite sledeće informacije o svom VAIO računaru. Ove informacije će biti potrebne kada računaru zatreba popravka. Naziv modela i serijski broj: Prodavac i pečat: Datum kupovine: Ime i adresa kupca: 92