Views
8 months ago

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Néerlandais

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Néerlandais

Sony,

Sony, VAIO en het VAIO-logo zijn handelsmerken van geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation. Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Inhoud Veiligheidsvoorschriften................................................... 5 Voorschriften draadloos LAN .......................................... 12 Voorschriften draadloos WAN......................................... 14 BLUETOOTH-voorschriften .............................................. 15 Garantie............................................................................ 16 Ondersteuningsservices van Sony ................................. 22 3