Views
8 months ago

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Croate

Sony SVS15112C5 - SVS15112C5 Documents de garantie Croate

Poljska Portugal

Poljska Portugal Republika Češka Rumunija Rusija Slovačka Slovenija Španija Srbija Švajcarska Švedska Turska Ujedinjeno Kraljevstvo Ukrajina Garantni period kompanije Sony za nove VAIO proizvode Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine Garantni period od 2 godine (važi samo za verzije CEU modela) Modeli sa unapred instaliranim operativnim sistemima Windows 8 Pro: Garantni period od 2 godine Svi ostali modeli: Garantni period od 1 godine Garantni period od 2 godine 88

Usluge podrške kompanije Sony Podrška nakon prodaje za VAIO Registrovanje VAIO proizvoda Registrovanje nam je veoma važno za pružanje najbolje moguće usluge, pošto nam omogućava da vodimo evidenciju o vašoj konfiguraciji računara i o svakom kontaktu koji ste imali sa nama tokom trajanja garancije. Ono nam omogućava i da automatski obezbedimo vašem računaru direktan pristup informacijama i ažuriranjima softvera. Ukratko, pomoću njega možemo da prilagodimo uslugu vama. VAIO možete da registrujete na adresi http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html. RS Za ovu opciju je potrebna veza sa Internetom. Pristup uslugama podrške za VAIO s http://www.sony-europe.com/support Na našoj veb lokaciji zasnovanoj na modelima možete da pronađete informacije koje se odnose na model VAIO računara koji koristite. Ukoliko tražite ažuriranja upravljačkog programa, prikazuju se samo upravljački programi kreirani za vaš VAIO. Pored toga, naš tim za podršku obezbeđuje vodiče za rešavanje problema koji se lako primenjuju i dokumente sa savetima za obavljanje radnji, koji su zasnovani na pitanjima koja se najčešće postavljaju našem kontakt centru. s Telefon Preporučujemo da posetite adresu http://www.sony-europe.com/support pre nego što pozovete kontakt centar, pošto je rešenje za vaš problem najverovatnije već dostupno u bazi znanja. Podrška za VAIO putem telefona je dostupna od ponedeljka do petka, a radno vreme zavisi od zemlje. Tačno radno vreme u zemlji u kojoj živite možete da pronađete na adresi http://www.sony-europe.com/support. 89