Views
8 months ago

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Croate

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Croate

❑ ❑ Ovaj je uređaj

❑ ❑ Ovaj je uređaj također namijenjen korisnicima u Norveškoj koji upotrebljavaju IT sustave napajanja s faznim naponom od 230V. Zvučne smetnje i izobličenje slike mogu se javiti ako se oprema postavi u blizini opreme koja emitira elektromagnetsko zračenje. O gledanju 3D slika ❑ ❑ Za gledanje 3D slika pratite upute iz priručnika koji je isporučen s VAIO računalom. Neke osobe mogu tijekom gledanja 3D videozapisa i slika ili igranja stereoskopskih 3D igara osjetiti neugodu (kao što je naprezanje očiju, umor ili mučnina). Sony svim gledateljima preporučuje redovito odmaranje tijekom gledanja 3D videozapisa i slika ili igranja stereoskopskih 3D igara. Trajanje i učestalost potrebnih odmora razlikuje se od osobe do osobe. Sami odlučite koliko vam je odmora potrebno. Ako osjetite neugodu, prekinite gledanje 3D videozapisa i slika ili igranje stereoskopskih 3D igara dok neugoda ne prođe. Ako mislite da je potrebno, posavjetujte se s liječnikom. Pročitajte i priručnik za uporabu svih ostalih uređaja ili softvera koje upotrebljavate s ovim računalom. Vid male djece (osobito one mlađe od šest godina) još je uvijek u razvoju. Posavjetujte se s liječnikom (npr. pedijatrom ili okulistom) prije nego maloj djeci dopustite gledanje 3D videozapisa i slika ili igranje stereoskopskih 3D igara. Odrasli trebaju nadgledati malu djecu kako bi bili sigurni da slijede gore navedene preporuke. Samo VAIO prijenosna računala Provjerite jesu li na snazi ograničenja uporabe bežične veze u zrakoplovu i poštujte ih. Ako je uporaba bežične veze zabranjena u zrakoplovu, prije ukrcaja isključite prekidač WIRELESS na računalu. Ako računalo nije opremljeno prekidačem WIRELESS, kliknite desnom tipkom miša na ikonu VAIO Smart Network na programskoj traci i odaberite stavku za onemogućavanje svih bežičnih veza. Ako morate hitno onemogućiti bežičnu funkciju, isključite računalo. Radiovalovi mogu uzrokovati neispravan rad zrakoplovne opreme što može dovesti do nesreće. 28

Oprez u radu s laserom (za VAIO računala opremljena pogonom optičkog diska) Pogon optičkog diska u računalu klasificiran je kao laserski proizvod prve klase i u skladu je sa sigurnosnim standardima za laserske proizvode IEC/EN 60825-1. Oprez – popravak i održavanje te opreme smiju obavljati samo ovlašteni tehničari tvrtke Sony. Neispravni popravci i uporaba mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprez – uporaba kontrola ili namještanje, odnosno izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može uzrokovati izlaganje opasnom zračenju. Ugrađeni pogon optičkog diska Oprez – kod otvaranja se javlja vidljivo i nevidljivo lasersko zračenje klase 3B. Izbjegavajte izlaganje zraci. - Najveća snaga: 390μW ( λ650nm), 563μW ( λ780nm), 39μW ( λ405nm) - Raspršenje zrake: 0,6 ( λ650nm), 0,45 ( λ780nm), 0,85 ( λ405nm) - Trajanje pulsa: beskonačni val HR Oprez kod rada s laserom (za seriju SVZ131 i VAIO računala s bežičnim laserskim mišem VGP-WMS21 ili BLUETOOTH ® laserskim mišem VGP-BMS21) Serija SVZ131, VGP-WMS21 i VGP-BMS21 klasificirani su kao laserski proizvodi prve klase i u skladu su sa sigurnosnim standardima za laserske proizvode IEC/EN 60825-1(2007). Oprez – popravak i održavanje te opreme smiju obavljati samo ovlašteni tehničari tvrtke Sony. Neispravni popravci i uporaba mogu predstavljati sigurnosni rizik. Oprez – uporaba kontrola ili namještanje, odnosno izvođenje postupaka koji nisu ovdje navedeni može uzrokovati izlaganje opasnom zračenju. Za seriju SVZ131, sljedeću oznaku možete pronaći na donjoj strani prijenosnog računala pored broja modela. Za VGP-WMS21, sljedeću oznaku možete pronaći na donjoj strani opreme. Za VGP-BMS21, sljedeću oznaku možete pronaći na donjoj strani opreme. 29