Views
8 months ago

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Suédois

Sony SVS1311M9R - SVS1311M9R Documents de garantie Suédois

Takuu TÄRKEÄÄ:

Takuu TÄRKEÄÄ: Tuotteeseen tehtävät huoltotoimet saattavat edellyttää, että Sony poistaa tietoja tuotteesta, joten ennen tuotteen huoltamista asiakkaan on varmuuskopioitava kiintolevyn sisältö, mukaan lukien kaikki siihen tallennetut tiedot ja asennetut ohjelmat. Sony ei vastaa mistään tuotteen huollossa syntyneistä vahingoista tai menetyksistä, jotka koskevat ohjelmia, tietoja tai muita tallennusvälineiden sisältämiä tietoja. Hyvä asiakas! Kiitos, että olet hankkinut tämän Sony-tuotteen. Toivottavasti olet siihen tyytyväinen. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuotteesi tarvitsee takuuhuoltoa, ota yhteys valtuutettuun Sony-huoltoon/tukikeskukseen (http://support.vaio.sony.eu/), jälleenmyyjääsi tai valtuutetun palveluverkkomme (ASN) jäseneen Euroopan talousalueella (ETA) tai muissa maissa, jotka on ilmoitettu näissä takuuehdoissa tai niiden mukana toimitetuissa asiakirjoissa. Jotta välttyisit tarpeettomilta hankaluuksilta, lue asiakirjat huolellisesti, ennen kuin pyydät takuuhuoltoa. Takuu Tämä takuu koskee hankkimaasi Sony-tuotetta, jos niin mainitaan tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa ja jos tuote on hankittu takuun piiriin kuuluvalla alueella. Sony takaa, että tuotteessa ei ilmene materiaali- ja valmistusvikoja YHDEN VUODEN ajan alkuperäisestä hankintahetkestä. Tarkista takuuajan tarkka pituus tämän asiakirjan sivulta 42 tai osoitteesta http://support.vaio.sony.eu/. Takuun myöntävä Sony-yhtiö mainitaan tässä takuussa tai mukana toimitetussa materiaalissa sen maan kohdalla, missä takuupalvelua haetaan. Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvikoja, jotka ovat olleet tuotteessa sen ostohetkellä, Sony tai takuualueella oleva ASN-jäsen korjaa tai (Sonyn harkinnan mukaan) vaihtaa tuotteen tai sen vialliset osat veloittamatta vaihtotyöstä tai osista koituvia kustannuksia. Takuuhuollon ehdot ja rajoitukset on kuvattu alla. Sony ja ASN-jäsen voivat vaihtaa viallisen tuotteen tai vialliset osat uusiin tai kunnostettuihin tuotteisiin tai osiin. Kaikki vaihdetut tuotteet ja osat ovat Sonyn omaisuutta. Ehdot 1 Takuuhuollon edellytyksenä on, että asiakas esittää takuuajan kuluessa alkuperäisen laskun tai myyntitositteen (josta ilmenee ostopäivä, mallinimi ja jälleenmyyjän nimi) yhdessä viallisen tuotteen kanssa. Sony ja ASN-jäsen voivat kieltäytyä maksuttomasta takuuhuollosta, jos näitä asiakirjoja ei esitetä tai jos ne ovat epätäydellisiä tai niitä ei voi lukea. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotteen sarjanumeroa on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi. 2 Jos asiakas haluaa välttää siirrettävissä tallennusvälineissä tai lisävarusteissa olevien tietojen katoamisen tai poistamisen, asiakkaan on irrotettava nämä tallennusvälineet ja lisävarusteet ennen tuotteen toimittamista takuuhuoltoon. 3 Tämä takuu ei kata kustannuksia tai riskejä, jotka liittyvät tuotteen kuljettamiseen asiakkaan ja Sonyn tai ASN-jäsenen välillä. 38

4 Tämä takuu ei koske ❑ normaalista kulumisesta aiheutuvaa säännöllistä huoltoa ja korjausta tai osien vaihtoa ❑ kulutustarvikkeita (osia, jotka joudutaan vaihtamaan ajoittain, esimerkiksi akkuja). Sony takaa, ettei Sony-tuotteen mukana toimitetussa akussa ilmene valmistus- tai materiaalivikoja kuuden kuukauden ajan alkuperäisestä hankintapäivästä ❑ vikoja, jotka ovat aiheutuneet muusta kuin normaalin yksityiskäytön mukaisesta käsittelystä tai käytöstä ❑ tuotteen sisäisten osien puhdistamista ❑ virheellisen käytön aiheuttamia vaurioita tai muutoksia, mukaan lukien seuraavat: ❑ laiminlyönnit ❑ onnettomuudet, liiallinen lämpö, tulipalo, tulvat, nesteet, kemikaalit, pöly, muut aineet, riittämätön tuuletus, tärinä, värinä, virtapiikit, liian suuri tai väärä käyttö- tai syöttöjännite, säteily, sähköstaattiset purkaukset (valaistus mukaan lukien), muut ulkoiset voimat ja vaikutukset ❑ käsittely, joka aiheuttaa tuotteeseen fyysisiä, kosmeettisia tai pintavaurioita tai muutoksia tai vahingoittaa nestekidenäyttöjä ❑ tuotteen asentaminen tai käyttäminen normaalin käyttötarkoituksen tai Sonyn antamien asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesti ❑ Sonyn käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen ❑ Sonyn turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen ❑ tuotteen asentaminen tai käyttäminen käyttö- tai asennusmaan teknisten määräysten, käyttöturvallisuussäädösten tai standardien vastaisesti ❑ virustartunnat tai muun kuin tuotteen mukana toimitetun ohjelman tai väärin asennetun ohjelman käyttäminen ❑ järjestelmien, joiden kanssa tuotetta käytetään tai jotka on asennettu tuotteeseen, laatu tai viat, lukuun ottamatta tuotteen käyttöön suunniteltuja Sony-tuotteita ❑ muiden kuin Sonyn hyväksymien lisävarusteiden, oheislaitteiden tai muiden laitteiden käyttäminen tuotteen kanssa ❑ sellaisen henkilön tekemät korjaukset tai korjausyritykset, jotka eivät ole Sonyn tai ASN-jäsenen valtuuttamia ❑ ilman Sonyn kirjallista hyväksyntää tehtyjä säätöjä tai muutoksia, mukaan lukien seuraavat: ❑ tuotteen muuttaminen käyttöoppaassa ilmoitettuja teknisiä tietoja tai ominaisuuksia tehokkaammaksi ❑ tuotteeseen tehdyt muutokset, joiden tarkoitus on tehdä siitä kansallisten tai paikallisten teknisten tai turvastandardien mukainen muissa maissa kuin mihin tuote on erityisesti suunniteltu ja valmistettu 5 Tämä takuu koskee vain tuotteen laitteiston osia. Takuu ei koske ohjelmia (joko Sonyn tai muiden osapuolien), joihin liittyy oma käyttöoikeussopimus tai joihin liittyvät erilliset takuuehdot tai vastuuvapausilmoitukset. FI 39