Views
8 months ago

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Lituanien

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Lituanien

Sony,

Sony, VAIO ja VAIO logo on Sony Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. „Sony“, VAIO ir VAIO logotipas yra prekių ženklai arba registruotieji „Sony Corporation“ prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ar registruotieji prekių ženklai. Sony, VAIO un VAIO logotips ir Sony Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

EE Sisukord Ohutuse ja eeskirjade juhend .......................................... 5 Traadita LAN-i eeskirjade juhend.................................... 12 Traadita WAN-i eeskirjade juhend .................................. 14 BLUETOOTH-i eeskirjade juhend ..................................... 15 Garantii............................................................................. 16 Sony tugiteenused.......................................................... 22 LT Turinys Saugos / naudojimo vadovas.......................................... 27 Belaidžio LAN naudojimo vadovas................................. 34 Belaidžio WAN naudojimo vadovas ............................... 36 BLUETOOTH naudojimo vadovas .................................... 37 Garantija.......................................................................... 38 „Sony“ palaikymo paslaugų teikimas............................. 44 LV Saturs Vadlīnijas attiecībā uz drošību un normatīvajiem aktiem ............................................................................. 49 Bezvadu LAN noteikumu ceļvedis.................................. 56 Bezvadu WAN noteikumu ceļvedis ................................ 58 BLUETOOTH noteikumu ceļvedis ................................... 59 Garantija.......................................................................... 60 Sony nodrošinātie atbalsta pakalpojumi ....................... 66 3