Views
8 months ago

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Estonien

Sony SVE1513O9E - SVE1513O9E Documents de garantie Estonien

Hoiatus laseri kohta

Hoiatus laseri kohta (optilise kettaseadmega VAIO arvutid) Arvuti optiline kettaseade on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERTOOTENA ja see vastab lasertoodete ohutusstandardile IEC/EN 60825-1. Hoiatus: seadet peaks parandama ja hooldama ainult Sony volitatud tehnikud. Vale parandamine ja kasutamine võib tekitada ohuriske. Hoiatus: võite puutuda kokku ohtliku kiirgusega, kui juhite, reguleerite või teostate protseduuri viisil, mida pole selles juhendis nimetatud. Sisseehitatud optiline kettaseade Hoiatus: avamisel nähtav ja nähtamatu 3B klassi laserkiirgus. Vältige otsest kokkupuudet kiirega. Maksimumvõimsus: 390 W ( 650 nm), 563 W ( 780 nm), 39 W ( 405 nm) Kiire kõrvalekalle: 0,6 ( 650 nm), 0,45 ( 780 nm), 0,85 ( 405 nm) Impulsi kestus: püsilaine Hoiatus laseri kohta (juhtmeta laserhiirega VGP-WMS21 VAIO arvutid) VGP-WMS21 on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERTOOTENA ja vastab lasertoodete ohutusstandardile IEC/EN 60825-1(2007). Hoiatus: seadet peaks parandama ja hooldama ainult Sony volitatud tehnikud. Vale parandamine ja kasutamine võib tekitada ohuriske. Hoiatus: võite puutuda kokku ohtliku kiirgusega, kui juhite, reguleerite või teostate protseduuri viisil, mida pole selles juhendis nimetatud. Leiate seadme põhjalt järgmise märgise. 8

Teave eeskirjade kohta Sony kinnitab käesolevaga, et see toode vastab järgmiste õigusnormide põhinõuetele ja asjakohastele sätetele sõltumata sellest, kas see sisaldab traadita ühenduse komplekti (juhtmevaba klaviatuur ja/või juhtmevaba hiir ja/või traadita ühenduse vastuvõtja) või mitte: Euroopa direktiiv 1999/5/EÜ. Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivi vastavusdeklaratsiooni koopia hankimiseks külastage järgmist URL-i aadressi: http://www.compliance.sony.de/ Toodet on kontrollitud ja see vastab piirangutele, mis on sätestatud EMC direktiiviga kuni 3 meetriste ühendusjuhtmete kasutamisele. EE Hoiatused kasutamise/kõrvaldamise kohta Eemaldatava akuga mudelid Hoiatus Aku vale asendamise korral tekib plahvatusoht. Asendage ainult sama tüüpi akuga või tootja soovitatud samaväärset tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud tootja juhiste järgi. Väärkasutuse korral võib seadme aku põhjustada tulekahju- või keemilise põletuse ohu. Mitte purustada, lahti võtta, kuumutada üle 60 °C ega põletada. Kõrvaldage kasutatud akud kiiresti ja nõuetekohaselt. Hoidke eemal lastest. Vältige akukomplekti klemmide lühiseid ja ärge laske neil puutuda kokku mingi vedelikuga, nt vee, kohvi või mahlaga. Ärge puutuge kahjustatud või lekkivaid liitium-ioonakusid. Mõnes piirkonnas võib liitium-ioonakude viskamine olme- või tootmisprügi hulka olla keelatud. Kasutage asjakohast avalikku prügikogumissüsteemi. Liitium-ioonakudega mudelid (kehtib ainult Saksamaal) Soovitused kõrvaldamise kohta. Visake poodide või kohalike ametiasutuste kogumiskastidesse ainult tühjad akud. Aku on tavaliselt tühi siis, kui seade lülitub välja, kui kuvatakse sõnum „Aku tühi” või kui pärast pikaajalist aku kasutamist ei tööta seade enam õigesti. Turvalisuse huvides katke aku poolused, nt teibiga. Mälu varuakuga mudelid Toode sisaldab sisemist mälu varuakut, mis reeglina ei vaja vahetamist kogu toote kasutusaja jooksul. Kui aku vajab vahetamist, võtke ühendust Sony volitatud teenindus-/tugikeskusega. 9