Views
8 months ago

Sony CDX-G1102U - CDX-G1102U Mode d'emploi Allemand

Sony CDX-G1102U - CDX-G1102U Mode d'emploi Allemand

MP3-/WMA-bestanden

MP3-/WMA-bestanden worden minder snel afgespeeld dan andere bestanden. Bij de volgende discs duurt het langer voordat het afspelen wordt gestart. Discs opgenomen met een ingewikkelde structuur. Discs die in Multi Session (meerdere sessies) zijn opgenomen. Discs waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd. Het geluid verspringt. CD defect of vuil. USB-apparaat afspelen U kunt items niet via een USB-hub afspelen. Dit apparaat kan geen USB-apparaten via een USB-hub herkennen. Het duurt langer voordat een USB-apparaat wordt afgespeeld. Het USB-apparaat bevat bestanden met een ingewikkelde boomstructuur. Het geluid wordt onderbroken. Het geluid kan worden onderbroken bij een hoge bitsnelheid van meer dan 320 Kbps. Een audiobestand kan niet afgespeeld worden. USB-apparaten die geformatteerd zijn met andere bestandssystemen dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.* * Dit apparaat biedt ondersteuning voor FAT16 en FAT32, maar het is mogelijk dat bepaalde USBapparaten deze FAT's niet ondersteunen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat of neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. Foutmeldingen/berichten ERROR: de disc of het USB-apparaat kan niet afgespeeld worden. Reinig de disc, plaats de disc correct of controleer of deze niet leeg of defect is. Sluit het USB-apparaat opnieuw aan. NO MUSIC: er werden geen afspeelbare bestanden gevonden. Plaats een disc of sluit een USB-apparaat aan waarop afspeelbare bestanden opgeslagen zijn (pagina 12). NO TP: geen verkeersprogramma's. Het apparaat blijft zoeken naar beschikbare TPzenders. OVERLOAD: het USB-apparaat is overbelast. Koppel het USB-apparaat los en druk vervolgens op SRC om een andere bron te selecteren. Het USB-apparaat vertoont een storing of er is een niet-ondersteund apparaat aangesloten. PUSH EJT: de disc kon niet correct uitgeworpen worden. Druk op (uitwerpen). READ: bezig met het lezen van informatie. Wacht totdat het lezen is voltooid en het afspelen automatisch wordt gestart. Afhankelijk van de discstructuur kan dit enige tijd duren. USB NO SUPRT: het USB-apparaat wordt niet ondersteund. Ga naar de ondersteuningssite op het achterblad voor meer informatie over de compatibiliteit van het USB-apparaat. of einde van de disc is bereikt. : het begin of het : het teken kan niet worden weergegeven. Vraag uw Sony-handelaar advies als deze oplossingen niet helpen. Als u het apparaat ter reparatie wegbrengt omdat CD's niet goed worden afgespeeld, kunt u het best de disc meenemen waarmee het probleem is begonnen. HUB NO SUPRT: USB-hubs worden niet ondersteund. NO AF: geen alternatieve frequenties. Druk op SEEK +/– terwijl de programmaservicenaam knippert. Het apparaat gaat zoeken naar een andere frequentie met dezelfde PI-gegevens (programma-identificatie) ([PI SEEK] wordt weergegeven). NO DEV: er is geen USB-apparaat aangesloten of het apparaat wordt niet herkend. Zorg ervoor dat het USB-apparaat of de USBkabel correct aangesloten is. 14NL

Aansluiting/installatie Opgelet Breng alle aardingskabels naar een gemeenschappelijk aardingspunt. Zorg ervoor dat de kabels niet tussen een schroef geklemd zitten of vast komen te zitten in bewegende delen (bv. zetelrail). Voor u aansluitingen maakt, zet u het contact van de auto uit om kortsluiting te voorkomen. Sluit de voedingskabel aan op het apparaat en de luidsprekers voor u deze aansluit op de auxiliaire voedingsaansluiting. Uit veiligheidsoverwegingen moet u eventuele losse, niet-verbonden kabels met isolatietape isoleren. Lijst met onderdelen voor de installatie × 2 Voorzorgsmaatregelen Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet kan hinderen tijdens het rijden. Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan stof, vuil, overmatige trillingen of hoge temperaturen (bv. in direct zonlicht of nabij een verwarmingstoestel). Gebruik enkel de bijgeleverde montagehardware voor een veilige en correcte installatie. Opmerking over de voedingskabel (geel) Wanneer u dit apparaat samen met andere stereoapparaten aansluit, moet de ampèrewaarde van het autocircuit waarop het apparaat aangesloten is hoger zijn dan de som van de ampèrewaarden van de zekering van elke component. Niet alle onderdelen uit de verpakking zijn in deze lijst opgenomen. De beugel en de beschermende rand worden in de fabriek aan het apparaat bevestigd. Voor u het apparaat installeert, gebruikt u de ontgrendelingssleutels om de beugel van het apparaat te verwijderen. Zie "De beschermende rand en de beugel verwijderen" (pagina 18) voor meer informatie. Bewaar de ontgrendelingssleutels voor toekomstig gebruik. U hebt deze immers opnieuw nodig als u het apparaat uit de auto wilt verwijderen. Aanpassing van de montagehoek Zorg voor een montagehoek van minder dan 45°. 15NL