Views
9 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Finlandais

Oheislaitteiden

Oheislaitteiden käyttäminen > Ulkoisen näytön kytkeminen n 80 N Voit liittää laadukkaan digitaalisen äänilähteen tietokoneen ja television väliin seuraavasti Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää. ! Ennen laitteen kytkemistä tietokoneeseen varmista ensin, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin. Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Tarkemmat ohjeet ovat kohdassa Miten äänilaitemääritystä muutetaan? (sivu 156). 1 Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo. 2 Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo. 3 Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää tietokoneen HDMI-lähtöporttiin. ✍ Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa Miksi näytössä ei näy videokuvaa? (sivu 147). HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. Tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

Oheislaitteiden käyttäminen > Näyttötilojen valitseminen n 81 N Näyttötilojen valitseminen Kun tietokoneeseen on kytketty ulkoinen näyttö, voit käyttää ensisijaisena näyttönä joko tietokoneen näyttöä tai kytkettyä näyttöä. ✍ Kuva ei ehkä näy samanaikaisesti sekä tietokoneen näytössä että ulkoisessa näytössä tai projektorissa, jos ulkoinen näyttö tai projektori ei tue tätä ominaisuutta. Kytke virta ulkoiseen näyttöön, ennen kuin kytket virran tietokoneeseen. Näyttötilan valitseminen Fn+F7-näppäimillä Voit valita näyttötilan Fn+F7-näppäimillä. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot (sivu 33). Näyttötilan valitseminen näyttöasetuksista 1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää ja valitse Näytön tarkkuus. 2 Valitse avattavasta Useita näyttöjä -luettelosta haluamasi asetus ja napsauta sitten OK-painiketta.