Views
9 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > n 10 N

Začíname > n 10 N Začíname Táto kapitola popisuje, ako začať používať váš počítač VAIO. ! Pred prvým spustením počítača nepripájajte žiaden ďalší hardvér, ktorý pôvodne nebol dodaný s počítačom. Po dokončení postupne pripojte jednotlivé zariadenia (napríklad tlačiareň, externý pevný disk, skener atď.), pričom postupujte podľa pokynov výrobcu. ❑ Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek (str. 11) ❑ Informácie o indikátoroch (str. 16) ❑ Pripojenie napájacieho zdroja (str. 17) ❑ Používanie batérie (str. 18) ❑ Bezpečné vypnutie počítača (str. 25) ❑ Používanie režimov nízkej spotreby (str. 26) ❑ Udržiavanie počítača v optimálnom stave (str. 29)

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 11 N Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek Venujte chvíľu identifikovaniu ovládacích prvkov a zásuviek, ktoré sú znázornené na nasledujúcich stranách. ! Vzhľad vášho počítača sa môže líšiť od vzhľadu počítača znázorneného v príručke z dôvodu rozdielov v špecifikáciách. Predná strana A Vstavaná kamera (str. 40) B Indikátor vstavanej kamery (str. 16) C Vstavaný mikrofón (monofónny) D Obrazovka LCD (str. 110) E Vstavané reproduktory (stereo) F Numerická klávesnica * Pomocou numerickej klávesnice môžete zadávať čísla alebo uskutočňovať základné matematické výpočty. G Klávesnica (str. 33) H Ľavé tlačidlo (str. 36) I Pravé tlačidlo (str. 36) J Dotykový panel (str. 36) * Iba vybrané modely.