Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie so vstavanou kamerou n112 N Zaobchádzanie so vstavanou kamerou ❑ ❑ Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani neznečistili vstavanú kameru ani jej okolie, pretože to môže viesť k nízkej kvalite obrazu. Bez ohľadu na stav napájania počítača nedovoľte, aby na šošovku vstavanej kamery dopadalo priame slnečné žiarenie, pretože by mohlo spôsobiť poruchu kamery.

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s diskami n113 N Zaobchádzanie s diskami ❑ Odtlačky prstov a prach na povrchu disku môžu spôsobiť chyby pri čítaní. Disk držte za okraje a otvor v strede, ako je znázornené nižšie: ❑ Na disk nikdy neprilepujte nálepky. Ovplyvní sa tým používanie disku a môže dôjsť k neodstrániteľnému poškodeniu.