Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie a médiá obnovenia n126 N Obnovenie a médiá obnovenia Ako možno vytvoriť médiá obnovenia? Médiá obnovenia môžete vytvoriť pomocou aplikácie VAIO Care (str. 31). Tieto médiá slúžia na obnovenie výrobných nastavení systému počítača. ! Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako možno obnoviť výrobné nastavenia počítačového systému? Existujú dva spôsoby obnovenia počítačového systému: z médií obnovenia a z oblasti na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou, zálohovaním a odstraňovaním porúch. Ako možno znova nainštalovať pôvodný softvér a ovládače? Vopred nainštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť pomocou aplikácie VAIO Care (str. 31). Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi aplikácie VAIO Care. Ako skontrolujem veľkosť oblasti na obnovenie? Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť oblasti na obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a vyberte možnosť Spravovať. 2 Kliknite na možnosť Správa diskov pod položkou Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkosť oblasti na obnovenie a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.

Odstraňovanie porúch > Oblasť disku n127 N Oblasť disku Ako možno vytvoriť oblasť pevného disku? Funkcia systému Windows umožňuje vytvoriť oblasť pevného disku bez nutnosti obnoviť počítačový systém. 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Ovládací panel, Systém a zabezpečenie a Vytvoriť a formátovať oblasti na pevnom disku v časti Nástroje na správu. 2 Ak sa zobrazí okno Kontrola používateľských kont, kliknite na tlačidlo Áno. Ak ste v počítači prihlásení ako bežný používateľ, môže sa zobraziť výzva na zadanie správcovského mena a hesla. 3 Kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku C a vyberte položku Zmenšiť zväzok. 4 V časti Zadajte veľkosť miesta na zmenšenie v MB zadajte veľkosť oblasti, ktorú chcete vytvoriť. Potom kliknite na tlačidlo Zmenšiť. 5 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Nevyhradené a vyberte možnosť Nový jednoduchý zväzok. 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke. ✍ Ak používate nástroj Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue), môžete oblasť vytvoriť počas procesu obnovenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Care (str. 31).