Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Umiestnenie

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 12 N A Snímač okolitého svetla (str. 35), (str. 147) Meria intenzitu okolitého svetla a automaticky upravuje jas obrazovky LCD na optimálnu úroveň. B Indikátor Num lock (str. 16) C Indikátor Caps lock (str. 16) D Indikátor Scroll lock (str. 16) E Tlačidlo ASSIST (str. 37) F Tlačidlo WEB (str. 37) G Tlačidlo VAIO (str. 37) H Vypínač I Kombinovaná zásuvka na médium „Memory Stick Duo“ a pamäťovú kartu SD * (str. 49), (str. 56) J Indikátor prístupu k médiu (str. 16) K Indikátor napájania (str. 16) L Indikátor nabíjania (str. 16) M Indikátor diskovej jednotky (str. 16) N Vypínač WIRELESS (str. 62), (str. 67) O Indikátor WIRELESS (str. 16) * Počítač podporuje médiá „Memory Stick“ dvojitej veľkosti a pamäťovú kartu SD. Nemožno ich však používať súčasne.

Začíname > Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek n 13 N Pravá strana A Konektor slúchadiel (str. 74) B Konektor mikrofónu (str. 84) C Zásuvky USB * (str. 85) D Optická jednotka (str. 41) E Tlačidlo na vysunutie disku (str. 41) F Otvor na manuálne vysunutie disku (str. 139) G Bezpečnostná štrbina (iba typový rad VPCCB) * Kompatibilná so štandardom USB 2.0.