Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n134 N Čo robiť, ak nemôžem pristupovať na Internet? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte nastavenia prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či váš počítač a prístupový bod sú navzájom spojené. Počítač presuňte ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu. Skontrolujte, či je váš počítač správne nakonfigurovaný na prístup na Internet. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 133) zmeňte nastavenia. Prečo je prenos dát pomalý? ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť bezdrôtovej siete LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi. Medzi ostatné faktory patria konfigurácie zariadení, podmienky šírenia rádiového signálu a kompatibilita softvéru. Ak chcete maximalizovať rýchlosť prenosu dát, presuňte počítač ďalej od prekážok alebo bližšie k používanému prístupovému bodu. Ak používate bezdrôtový prístupový bod k sieti LAN, zariadenie môže byť dočasne preťažené v závislosti od toho, koľko iných zariadení cezeň komunikuje. Ak sa váš prístupový bod ruší s inými prístupovými bodmi, zmeňte jeho kanál. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 133) zmeňte nastavenia.

Odstraňovanie porúch > Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) n135 N Ako sa možno vyhnúť prerušeniam pri prenose dát? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Po pripojení počítača k prístupovému bodu môže pri prenose veľkých súborov (alebo keď je počítač v blízkosti mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových telefónov) dochádzať k prerušeniam prenosu údajov. Počítač presuňte bližšie k prístupovému bodu. Skontrolujte, či je pripojenie prístupového bodu neporušené. Zmeňte kanál prístupového bodu. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším prístupovým bodom. Skontrolujte, či je položka Nastavenia adaptéra bezdrôtového pripojenia v okne Možnosti napájania nastavená na možnosť Maximálny výkon. Výber akejkoľvek inej možnosti môže spôsobiť zlyhanie komunikácie. Podľa krokov v časti Čo robiť, ak sa počítač nemôže pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu v sieti LAN? (str. 133) zmeňte nastavenia. Čo sú kanály? ❑ ❑ Pri komunikácii v bezdrôtovej sieti LAN sa používajú oddelené frekvenčné pásma známe ako kanály. Bezdrôtové prístupové body LAN od tretích strán môžu byť prednastavené na iné kanály ako zariadenia Sony. Ak používate bezdrôtový prístupový bod LAN, informácie o pripojení hľadajte v príručke k vášmu prístupovému bodu. Prečo sa pripojenie k sieti preruší, keď zmením šifrovací kľúč? Dva počítače s funkciou bezdrôtovej siete LAN môžu stratiť spojenie peer-to-peer, ak sa šifrovací kľúč zmení. Šifrovací kľúč môžete zmeniť späť na pôvodný profil alebo ho opätovne zadať v oboch počítačoch, aby sa zhodoval.