Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 20 N Ako vybrať batériu ! Ak vyberiete batériu, keď je počítač zapnutý a nie je pripojený k sieťovému adaptéru, stratíte všetky neuložené údaje. 1 Vypnite počítač a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte do odomknutej polohy. 3 Posuňte a pridržte poistku batérie RELEASE (2), špičku prsta vložte pod výbežok (3) na batérii, batériu zdvihnite v smere šípky a potom ju vytiahnite z počítača. ! Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame používať iba originálne nabíjateľné batérie značky Sony a sieťové adaptéry spĺňajúce príslušné kvalitatívne normy, ktoré boli dodané spoločnosťou Sony k počítaču VAIO. Niektoré počítače VAIO môžu fungovať len s originálnymi batériami značky Sony.

Začíname > Používanie batérie n 21 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjať batériu 1 Vložte batériu. 2 Pomocou sieťového adaptéra pripojte počítač k napájaciemu zdroju. Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania. Keď sa úroveň nabitia batérie priblíži vybratej maximálnej úrovni nabitia, indikátor nabíjania zhasne. Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným indikátorom napájania Bliká spolu s oranžovým indikátorom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabíjajte už od začiatku tak, ako je uvedené v tejto príručke.