Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Ak sa batéria vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania, mali by ste buď pripojiť sieťový adaptér a batériu opätovne nabiť, alebo počítač vypnúť a vložiť plne nabitú batériu. Počítač sa dodáva s lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabiť. Nabíjanie čiastočne vybitej batérie nemá vplyv na životnosť batérie. Pri používaní niektorých softvérových aplikácií alebo periférnych zariadení sa počítač nemusí uviesť do režimu dlhodobého spánku, aj keď sa úroveň nabitia batérie zníži. Ak sa chcete vyhnúť strate údajov počas napájania počítača z batérie, mali by ste svoje údaje často ukladať a manuálne aktivovať niektorý režim správy napájania, napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate.

Začíname > Používanie batérie n 23 N Kontrola kapacity nabitia batérie Pri častejšom nabíjaní alebo dlhodobom používaní batérie sa kapacita nabitia batérie postupne znižuje. Ak chcete batériu naplno využiť, skontrolujte kapacitu nabitia batérie a zmeňte nastavenia batérie. Ako skontrolovať kapacitu nabitia batérie 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Kliknite na položky Manažment napájania (Power Management) a Batéria (Battery). ✍ Životnosť batérie môžete tiež predĺžiť povolením funkcie starostlivosti o batériu.