Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > n 32 N Používanie počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (str. 33) ❑ Používanie dotykového panelu (str. 36) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (str. 37) ❑ Používanie funkcie rýchleho prístupu na web (str. 38) ❑ Používanie vstavanej kamery (str. 40) ❑ Používanie optickej jednotky (str. 41) ❑ Používanie média „Memory Stick“ (str. 49) ❑ Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet (str. 56) ❑ Používanie Internetu (str. 60) ❑ Používanie siete (LAN) (str. 61) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 62) ❑ Používanie funkcie BLUETOOTH (str. 67)

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 33 N Používanie klávesnice Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používať až po úplnom spustení operačného systému. Kombinácia/funkcia Funkcia Fn + (F1): ovládanie dotykového panela Vypína a zapína dotykový panel. Fn + % (F2): vypnutie zvuku Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F4, prípadne stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves M alebo ,. Ak chcete znížiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F3, prípadne stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves m alebo