Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 40 N Používanie vstavanej kamery Počítač je vybavený vstavanou kamerou. Pomocou komunikačného softvéru, napríklad programu Windows Live Messenger, môžete uskutočňovať videohovory prostredníctvom Internetu. Podrobné informácie týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru. ✍ Kým sa používa vstavaná kamera, svieti jej indikátor. Softvér nainštalovaný v počítači sa líši v závislosti od konfigurácie počítača. Uskutočňovanie videohovorov pomocou programu Windows Live Messenger 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a Windows Live Messenger. ✍ Ak chcete uskutočniť videohovor, musíte sa prihlásiť v programe Windows Live Messenger. Zobrazovanie obrazu zo vstavanej kamery 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, ArcSoft Webcam Suite a WebCam Companion 4. 2 Kliknite na položku Capture. ✍ Ak nemôžete správne snímať obraz (zosnímaný obraz sa napríklad nezobrazuje plynulo), kliknite na aktuálne rozlíšenie snímaného obrazu v pravej hornej časti hlavného okna a znížte rozlíšenie.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 41 N Používanie optickej jednotky Váš počítač je vybavený optickou jednotkou. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako vložiť disk 1 Zapnite počítač. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku. Podávač jednotky sa vysunie.