Views
8 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie Internetu n 60 N Používanie Internetu Pred začatím používania Internetu musíte uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom internetových služieb a nastaviť zariadenia potrebné na pripojenie počítača na Internet. Váš poskytovateľ internetových služieb môže poskytovať nasledujúce typy pripojenia na Internet: ❑ Pripojenie použitím optického vlákna (FTTH) ❑ Digitálna telefónna sieť (DSL) ❑ Káblový modem ❑ Satelit ❑ Vytáčané pripojenie Podrobné informácie o zariadeniach potrebných na prístup k Internetu a o spôsobe pripojenia počítača na Internet získate od svojho poskytovateľa internetových služieb. ✍ Ak chcete počítač pripojiť na Internet použitím funkcie bezdrôtovej siete LAN, musíte nastaviť bezdrôtovú sieť LAN. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 62). ! Pri pripájaní počítača na Internet vykonajte primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu počítača pred internetovými hrozbami. V závislosti od zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s poskytovateľom internetových služieb možno budete musieť k počítaču pripojiť externý modem, napríklad telefónny modem USB, modem DSL alebo káblový modem, aby ste sa mohli pripojiť na Internet. Podrobné informácie o nastavení pripojenia a konfigurácii modemu nájdete v príručke dodanej s modemom.

Používanie počítača VAIO > Používanie siete (LAN) n 61 N Používanie siete (LAN) Počítač možno pripojiť k sieti typu 1000BASE-T, 100BASE-TX alebo 10BASE-T pomocou kábla LAN. Jeden koniec kábla LAN (nie je súčasťou dodávky) zapojte do zásuvky LAN na počítači a druhý koniec do siete. Informácie o podrobných nastaveniach a zariadeniach potrebných na prístup k sieti LAN získate od správcu siete. ✍ Počítač môžete pripojiť k ľubovoľnej sieti bez toho, aby ste museli meniť predvolené nastavenia. ! Do zásuvky LAN na počítači nezapájajte telefónny kábel. Ak zásuvku LAN pripojíte k niektorej z telefónnych liniek uvedených nižšie, vysoký elektrický prúd prechádzajúci zásuvkou môže spôsobiť poškodenie, prehriatie alebo požiar. - Domáci telefón (hlasitý interkom) alebo podniková telefónna linka (viaclinkový firemný telefón) - Verejná telefónna sieť - Pobočková ústredňa