Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 68 N Komunikácia s ďalším zariadením BLUETOOTH Počítač môžete pripojiť k zariadeniu BLUETOOTH, napríklad k inému počítaču, mobilnému telefónu, vreckovému počítaču, slúchadlám, myši alebo digitálnemu fotoaparátu, bez použitia akýchkoľvek káblov.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 69 N Ako komunikovať s ďalším zariadením BLUETOOTH Ak chcete komunikovať s ďalším zariadením BLUETOOTH, najprv musíte nastaviť funkciu BLUETOOTH. Informácie o nastavení a používaní funkcie BLUETOOTH nájdete na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows. 1 Zapnite spínač WIRELESS. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Smart Network alebo kliknite na ikonu VAIO Smart Network na paneli úloh. 3 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky BLUETOOTH, čím zmeníte jej hodnotu na On. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor WIRELESS.