Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 70 N Ukončenie komunikácie BLUETOOTH Ako zastaviť komunikáciu BLUETOOTH 1 Vypnite zariadenie BLUETOOTH, ktoré komunikuje s počítačom. 2 V okne VAIO Smart Network kliknite na prepínač vedľa položky BLUETOOTH, čím zmeníte jej hodnotu na Off.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie BLUETOOTH n 71 N Poznámky k používaniu funkcie BLUETOOTH ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a BLUETOOTH v počítači ❑ Veľkosť prenášaného súboru V dôsledku obmedzení normy BLUETOOTH a elektromagnetického rušenia v prostredí sa počas súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť. Všetky zariadenia BLUETOOTH musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii. Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia BLUETOOTH, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Pri používaní technológie BLUETOOTH ide o častý jav a neznamená to poruchu. Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia BLUETOOTH a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Aj keď zariadenia BLUETOOTH využívajú technológie na minimalizáciu rušenia od iných zariadení používajúcich rovnaké pásmo, takéto rušenie môže spôsobiť zníženie komunikačnej rýchlosti, skrátenie dosahu komunikácie alebo poruchy komunikácie.