Views
7 months ago

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCA3X1R - VPCCA3X1R Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel n 74 N Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel K počítaču sa dajú pripojiť externé zariadenia na výstup zvuku (nie sú súčasťou dodávky), napríklad reproduktory alebo slúchadlá. Ako pripojiť externé reproduktory ✍ Skontrolujte, či sú vaše reproduktory určené na použitie s počítačom. ! Pred tým, než reproduktory zapnete, znížte ich hlasitosť. Externé reproduktory (1) zapojte do zásuvky na slúchadlá (2) i pomocou reproduktorového kábla (3) (nie je súčasťou dodávky).

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 75 N Pripojenie externého displeja Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Pripojenie počítačového displeja alebo projektora K počítaču možno pripojiť externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor. Ako pripojiť počítačový displej alebo projektor 1 Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektora zapojte do sieťovej zásuvky. 2 Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky na monitor (2) na počítači.